Project BIM

Analizując rezultaty implementacji innowacyjnych procesów i technologii w tym BIM w firmach projektowych i budowlanych, pojawiła się wyraźna luka w tym, gdzie nacisk jest kładziony. Bardzo wydajnie poprowadzone szkolenie zespołu niższego i średniego poziomu nie przekłada nie na zaangażowanie kadry zarządzającej. Ta sama sytuacja ma miejsce na praktycznie każdym rynku. (sprawdziliśmy też w Azji, bliskim wschodzie czy Irlandii i UK)

Pracownik nie ma większego problemu z zaadoptowaniem do nowego narzędzia, ale manager ma problem z wydajnym pokierowaniem pracownika mającego nowe możliwości.

Bazując na doświadczeniu zdobytym na największych projektach budowlanych na świecie wiemy, że tylko kompleksowe podejście do innowacji przynosi rezultaty.

Wydajnie wprowadzony BIM zawiera elementy podejścia agile i lean, a rezultaty inwestycji w implementacje muszą przynosić wymierne zyski finansowe.