Usługi – Ewaluacja zakresu technicznego ofert

Usługa jest skierowana do inwestorów dla których realizacja projektów budowlanych jest jednorazowym lub rzadkim przedsięwzięciem. W zakresie ewaluacji jest zawarte sprawdzenie zgodności rozwiązań technicznych uwzględnionych w ofercie z zawartością dokumentacji. Inwestor otrzymuje raport opisujący kompletność oferty i opis niejasnych punktów oferty rekomendowanych do ewaluacji z oferentem. Jesteśmy również dostępni w zakresie wsparcia inwestora w czasie rozmów z wykonawcami dotyczącymi klaryfikacji ofert