Implementacja i standardy BIM

W pracy z klientem koncentrujemy się na:

  • Wdrożeniu strategii Agile i Lean jako części implementacji BIM
  • Stworzeniu standardów BIM uwzględniających wymogi klienta, specyfikę projektów i typ stosowanych kontraktów.
  • Organizacji środowiska danych. Common data environment
  • Strworzeniu nowych procesów i adaptacje istniejących
  • Otwieraniu nowych dróg komunikacji w zespołach
  • Pomocy przy prowadzeniu projektów pilotażowych
  • Przygotowanie zespołu klienta do samodzielnej pracy w nowym środowisku.