CDE

Organizacji środowiska danych. Common data environment

  • Strworzeniu nowych procesów i adaptacje istniejących
  • Otwieraniu nowych dróg komunikacji w zespołach
  • Pomocy przy prowadzeniu projektów pilotażowych
  • Przygotowanie zespołu klienta do samodzielnej pracy w nowym środowisku.