BIM and Information Management are used in every design office or construction company. The training is designed to integrate that two processes in to one system based on ISO 19650 framework. The training takes 2 days of intense lectures and workshops.

Training objectives:

The course explains principles of information exchange in construction following framework of ISO 19650 -1/2. Theoretical knowledge will be supported by actual project examples and discussion moderated by the lecturer. The training will be provided by two lecturers specializing in BIM Project Management, and Information Management.

Training units:

 • Main terminology used by ISO 19650
 • Objectives of Information Management
 • Essentials of Information Requirement and Information delivery cycles
 • Design management processes
 • Design management and information exchange in Construction Industry
 • Information exchanged planning in BIM project
 • Common Data Environment– the structure and the tool

Prerequisites:

 • General knowledge about design and execution processes in construction.
 • General knowledge about project management principles.
 • Understanding of BIM workflow is recommended but not essential.

General info:

Duration – 12h (2days)

Price – 300€+vat per person. Ask for an offer for internal company training.

Language – English/Polish

BIM i zarządzanie informacjami są stosowane w każdym biurze projektowym lub firmie budowlanej. Szkolenie ma na celu zintegrowanie tych dwóch procesów w jeden system opartym na ramach ISO 19650. Czas szkolenia to 2 dni intensywnych wykładów i warsztatów.

Cele szkoleniowe:

Kurs wyjaśnia zasady wymiany informacji w budownictwie według ram ISO 19650 -1/2. Wiedza teoretyczna będzie poparta rzeczywistymi przykładami z projektów i dyskusją moderowaną przez prowadzącego. Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch wykładowców specjalizujących się w zarządzaniu projektami BIM i zarządzaniu informacjami.

Bloki programowe:

 • Główna terminologia użyta w ISO 19650.
 • Cele Zarządzania Informacją w budownictwie.
 • Podstawy Dokumentacji Wymagań Informacyjnych i Cyklu Dostarczania Informacji
 • Design Management jako proces.
 • Design Management i wymiana informacji w budownictwie
 • Planowanie wymiany informacji w projektach BIM
 • Wspólne środowisko danych (CDE) – narzędzie i struktura

Wymagania wstępne:

 • Ogólna wiedza o procesach projektowania i zarządzania w budownictwie.
 • Ogólna wiedza o zasadach zarządzania projektami.
 • Ogólna wiedza o pracy w BIM.

Informacje ogólne:

Czas trwania szkolenia – 12godzin (2 dni)

Cena – 300€+vat za osobę.  Zapytaj o ofertę dla firmowych szkoleń wewnętrznych.

Język – polski albo angielski