Collaboration -Współpracujemy z:

  • Politechnika Warszawska – Międzywydziałowe studia podyplomowe interdyscyplinarny BIM
  • Akademia Leona Koźmińskiego – Kursy i szkolenia w zakresie Zarządzania projektami budowlanymi oraz wdrożeniami BIM
  • Agile PMO – Program szkoleń „Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM”
  • BIM Dictionary – międzynarodowa inicjatywa stworzenia wielojęzykowego słownika pojęć BIM
  • Project Management Institute (PMI) odziały Polska i Słowacja – seminaria i prelekcje na temat Zarządzania w Budownictwie z wykorzystaniem BIM.