Projektowanie Przyszłości -Kraków 17/18 kwietnia 2024 Zapraszamy !

🤔 Opis „śledztwa” jakie nasz kolejny prelegent – Marcin Świerz z Project-BIM -przeprowadził starając się dociec co ma największy wpływ na jakość dokumentacji budowlanej. Przedmiotem były organizacje, które mają sprawnie działający BIM, profesjonalne zespoły inżynierskie a jednak zidentyfikowały u siebie powtarzalne problemy w wykonawstwie budowlanym. Omówiona zostanie pasjonująca dynamika odziaływań pomiędzy stroną inżynieryjną projektu a relacjami międzyludzkimi.
Temat prelekcji: 𝐁𝐈𝐌 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚, 𝐚𝐥𝐞… 𝐖𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐢 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐨́𝐰 𝐩𝐨𝐩𝐫𝐚𝐰𝐲 𝐣𝐚𝐤𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐰 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐢𝐞.

🟧 Sylwetki prelegentów i program znajdziecie na stronie wydarzenia: https://lnkd.in/ggtP8aU
🟨 Rejestracja na wydarzenie: https://lnkd.in/gtjjeXUr

Innovation in Architecture and Construction – Bratislava 2019/09/19

The conferance was VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s.r.o

BIM at Construction Site (BIM na Budowie) – Warszawa 2019/07/10

The conference was organised by Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Masovian District Chamber of Construction Engineers) and Izba Projektowania Budowlanego (Construction Design Chamber)

We ware invited to discuss two subjects:

Marcin: Preparation of BIM requirements in contract orders (Przygotowanie wymogów BIM w zamówieniach kontraktowych)

Sophie: CDE environment in the management of the investment process (Środowisko CDE w zarządzaniu procesem inwestycyjnym

New Face of BIM (Nowe Oblicze BIM) – Warszawa 2018/11/14

Presentation title: BIM – AGILE Construction

The conference was organised by WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. Marcin was talking about his experience with use of AGILE and LEAN methods of work in construction. We are very happy that the presentation was a starting point of many conversations about the future of BIM