Simple but not simplistic

Pomoc w  przygotowanie spersonalizowanej strategii cyfryzacji zarówno z punktu widzenia zamawiającego, biura projektowego jak i generalnego wykonawcy. Podstawą naszego podejścia jest holistyczne analiza potrzeb klienta i uzasadnienie biznesowe. Parafrazując słowa Hamiltona Helmera Strategia musi być „simple but not simplistic”.

Digital Strategy w budownictwie to pojemne określenie obejmujące szereg procesów, aplikacji i programów . Celem innowacyjnej strategii jest nie tylko poprawa wyników finansowych biznesu i ułatwienie pracy ,ale również lepsze przygotowanie do wyzwań przyszłości