Project-BIM helps general contractors and ordering parties optimally use BIM model and implement innovative digital technologies supporting the construction process.

Consulting areas

We offer a personalized approach based on practical experience. The consultation may result in a personalized digitalization strategy, creation of standards and processes, or training tailored to the client's needs.


Consultations

We direct our management consulting services to clients related to the construction industry, because that's where we come from. We offer a personalized approach based on practical experience. Each consulting project we engage in begins with an intensive understanding of the client's organization. We ask questions – lots of questions!

Training

The scope of our training includes:

 • Construction project management in practice with BIM elements
 • All aspects of BIM implementation for organizations and projects
 • Digitalization roadmap for construction companies.
 • A practical approach to Lean and Agile in construction

We recommend contacting us regarding training tailored to your requirements.

Implementacja i Standardy BIM

 • Stworzenie standardów BIM uwzględniających wymogi klienta, specyfikę projektów i typ stosowanych kontraktów.
 • Organizacja środowiska danych. Common data environment (CDE)
 • Pomoc przy prowadzeniu projektów pilotażowych
 • Preparing the client's team to work independently in a new environment

BIM –(z ang. Builiding Information Modeling) symuluje projekt budowlany w środowisku wirtualnym. BIM pozwala wirtualnie prototypować budynek, monitorować koszty w czasie fazy projektowej i unikać kosztownych i czasochłonnych przeróbek budowlanych


We work with:

 • Warsaw University of Technology – Interdepartmental postgraduate studies in interdisciplinary BIM
 • BIM Klaster – Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie
 • Agile PMO Construction project management in practice with BIM elements
 • BIM Dictionary – an international initiative to create a multilingual dictionary of BIM terms
 • Project Management Institute (PMI) oddziały Polska i Słowacja – seminaria i prelekcje na temat Zarządzania w Budownictwie z wykorzystaniem BIM.
 • Leon Koźmiński Academy – Courses and training in the field of construction project management and BIM implementations