EN: While working with a client, we focus on:

 • Implementation of Agile and Lean strategies as part of the BIM implementation,
 • Creation of BIM standards taking into account customer. requirements, project specificity and type of contracts used.
 • Common Data Environment organization.
 • Creating of new processes and adapting existing ones.
 • Opening new ways of communication in teams.
 • Assistance in running pilot projects.
 • Preparing the customer team for independent work in the new environment

PL: W pracy z klientem koncentrujemy się na: 

 • Wdrożeniu strategii Agile i Lean jako części implementacji BIM
 • Stworzeniu standardów BIM uwzględniających wymogi klienta, specyfikę projektów i typ stosowanych kontraktów to pierwszy etap wdrożenia BIM
 • Organization of the data environment. Common data environment
 • Stworzeniu nowych procesów i adaptacje istniejących
 • Otwieraniu nowych dróg komunikacji w zespołach
 • Assistance in conducting pilot projects
 • Preparing the client's team to work independently in a new environment