Project-BIM pomaga firmom budowlanym i inwestorom optymalnie wykorzystać model BIM oraz wdrożyć innowacyjne technologie cyfrowe wspomagające proces budowlany

Obszary doradztwa

Oferujemy spersonalizowane podejście oparte na praktycznym doświadczeniu. Efektem konsultacji może być spersonalizowana strategia cyfryzacji, stworzenie standardów i procesów implementacji BIM, czy szkolenie dostosowane do potrzeb klienta.


Konsultacje

Nasze usługi doradztwa w zakresie zarządzania kierujemy do klientów związanych z branżą budowlaną, bo z niej pochodzimy. Oferujemy spersonalizowane podejście oparte na praktycznym doświadczeniu. Każdy projekt doradczy, w który się angażujemy, zaczyna się od intensywnego zapoznania się z organizacją Klienta. Zadajemy pytania – mnóstwo pytań!

Szkolenia

Zakres naszych szkoleń obejmuje:

 • Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM
 • Wszystkie aspekty wdrażania BIM dla organizacji i projektów
 • Mapa drogowa cyfryzacji dla firm budowlanych.
 • Praktyczne podejście do Lean i Agile w budownictwie

Zalecamy kontakt w sprawie szkoleń dostosowanych do wymagań klienta.

Implementacja i Standardy BIM

 • Stworzenie standardów BIM uwzględniających wymogi klienta, specyfikę projektów i typ stosowanych kontraktów.
 • Organizacja środowiska danych. Common data environment (CDE)
 • Pomoc przy prowadzeniu projektów pilotażowych
 • Przygotowanie zespołu klienta do samodzielnej pracy w nowym środowisku.

BIM –(z ang. Builiding Information Modeling) symuluje projekt budowlany w środowisku wirtualnym. BIM pozwala wirtualnie prototypować budynek, monitorować koszty w czasie fazy projektowej i unikać kosztownych i czasochłonnych przeróbek budowlanych


Współpracujemy z:

 • Politechnika Warszawska – Międzywydziałowe studia podyplomowe interdyscyplinarny BIM
 • BIM Klaster – Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie
 • Agile PMO – Program szkoleń „Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM”
 • BIM Dictionary – międzynarodowa inicjatywa stworzenia wielojęzykowego słownika pojęć BIM
 • Project Management Institute (PMI) oddziały Polska i Słowacja – seminaria i prelekcje na temat Zarządzania w Budownictwie z wykorzystaniem BIM.
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Kursy i szkolenia w zakresie Zarządzania projektami budowlanymi oraz wdrożeniami BIM