Robimy BIM lepszym

Project-BIM pomaga firmom budowlanym i inwestorom optymalnie wykorzystać model BIM oraz wdrożyć innowacyjne technologie cyfrowe wspomagające proces budowlany.

Poprzez optymalne i celowe wykorzystanie narzędzi cyfrowych zwiększamy produktywność, poprawiamy jakość i komunikację w zespole. Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na prestiżowych projektach, w tym lotniskach, szpitalach, obiektach biurowych i muzealnych.

Stawiamy na otwartą komunikację i rozsądne wykorzystanie technologii.

Innovation of construction industry happens right now.

Usługi

Obszary doradztwa

Oferujemy spersonalizowane podejście oparte na praktycznym doświadczeniu. Efektem konsultacji może być spersonalizowana strategia cyfryzacji, stworzenie standardów i procesów implementacji BIM, czy szkolenie dostosowane do potrzeb klienta.


Konsultacje

Nasze usługi doradztwa w zakresie zarządzania kierujemy do klientów związanych z branżą budowlaną, bo z niej pochodzimy. Oferujemy spersonalizowane podejście oparte na praktycznym doświadczeniu. Każdy projekt doradczy, w który się angażujemy, zaczyna się od intensywnego zapoznania się z organizacją Klienta. Zadajemy pytania – mnóstwo pytań!

Szkolenia

Zakres naszych szkoleń obejmuje:

 • Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM
 • Wszystkie aspekty wdrażania BIM dla organizacji i projektów
 • Mapa drogowa cyfryzacji dla firm budowlanych.
 • Praktyczne podejście do Lean i Agile w budownictwie

Zalecamy kontakt w sprawie szkoleń dostosowanych do wymagań klienta.

Implementacja i Standardy BIM

 • Stworzenie standardów BIM uwzględniających wymogi klienta, specyfikę projektów i typ stosowanych kontraktów.
 • Organizacja środowiska danych. Common data environment (CDE)
 • Pomoc przy prowadzeniu projektów pilotażowych
 • Przygotowanie zespołu klienta do samodzielnej pracy w nowym środowisku.


Współpracujemy z:

 • Politechnika Warszawska – Międzywydziałowe studia podyplomowe interdyscyplinarny BIM
 • BIM Klaster – Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie
 • Agile PMO – Program szkoleń „Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM”
 • BIM Dictionary – międzynarodowa inicjatywa stworzenia wielojęzykowego słownika pojęć BIM
 • Project Management Institute (PMI) oddziały Polska i Słowacja – seminaria i prelekcje na temat Zarządzania w Budownictwie z wykorzystaniem BIM.
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Kursy i szkolenia w zakresie Zarządzania projektami budowlanymi oraz wdrożeniami BIM