HB Reavis Group s. r. o.

 • Badania procesów firmy i przedstawienie raportu wraz z zaleceniami.
 • Współpraca w zakresie rozwoju procesów Design Management.
 • Opracowanie list kontrolnych dokumentów technicznych.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o

 • Doradztwo w zakresie wdrożenia BIM w Komponencie Lotniskowym programu budowy Portu Komunikacyjnego.
 • Wsparcie w przygotowaniu wewnętrznych standardów BIM, doradztwo w zakresie wykorzystania technologii a w tym strategii projektowania.

Polskie LNG S.A.

Polskie LNG S.A.

 • Organizacja i przeprowadzenie konsultacji na temat możliwości wdrożenia BIM w Programie Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu.
 • Opracowanie propozycji stosownych zapisów dotyczących BIM do SIWZ dla wykonawców rozbudowy.

ATUS GROUP

 • Project Management – konsultacje w zakresie przygotowania do fazy wykonawczej projektu budowlanego nowe hali produkcyjnej.
 • Przegląd kompletności i wystawienie opinii na temat ofert wykonawstwa budowlanego nowej hali produkcyjnej.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

 • Ocena zgodności pomiędzy planowaną technologią prefabrykowaną budowy osiedla mieszkalnego a technologią BIM.
 • Przegląd części technicznej dokumentacji dla zadania Zaprojektowaniu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku

EMBS Group

Konsultacja w zakresie procesów w budownictwie.