Our story – O nas

EN – PL wersja jest poniżej

In 2017, after 15 years of work in various parts of the world, we decided to put our affairs in order at home in our native Poland. It so happened that it coincided with a life opportunity for Zofia, leading a BIM strategy for one of the largest developers in Central Europe.

Part of the plan to organize things was the idea of sharing the experience and challenges in managing construction projects, gained on unique architectural projects, supported by BIM technology and processes, and this is how Project BIM was created

While Poland before 2000 gave us the mastery of the first BIM software, which is ArchiCAD, Ireland, experience in the Anglo-Saxon “management style”, Middle East brought experience in leading a multicultural team and work on spectacular projects of such architectural icons as Snøhetta or Foster + Partners.

Regards.

Zosia (Sophie) & Marcin Świerz

PL – EN version is below

W 2017 roku, po 15 latach pracy w różnych zakątach świata postanowiliśmy uporządkować nasze sprawy w ojczyźnie.  Tak się złożyło, że zbiegło się to z ofertę życia dla Zofii, poprowadzenia strategii BIM dla jednego z największych deweloperów w Europie Centralnej.

Częścią planu uporządkowania spraw, była idea podzielenia się doświadczeniem i wyzwaniami w zarzadzaniu projektami budowalnymi, zdobytym na unikalnych projektach architektonicznych, wspomagając się w tym technologia i procesami BIM, i tak powstał Project BIM.

O ile Polska przed rokiem 2000 dała nam opanowanie pierwszego BIM-owego softwaru jakim jest ArchiCAD, Irlandia obycie w anglosaskim „managment style”, to Middle East przyniósł doświadczenie w prowadzaniu multikulturowego zespołu oraz pracę przy spektakularnych projektach takich ikon architektury jak Snøhetta czy Foster + Partners.

Pozdrawiamy!

Zosia (Sophie) & Marcin Świerz