Obszary doradztwa

Oferujemy spersonalizowane podejście oparte na praktycznym doświadczeniu. Efektem konsultacji może być spersonalizowana strategia cyfryzacji, stworzenie standardów i procesów, czy szkolenie dostosowane do potrzeb klienta.

Jesteśmy analityczni, ciekawi i nie obawiamy się pracować nad złożonymi problemy wymagającymi technologicznego doświadczenia. Każdy obszar podlega analitycznemu myśleniu z uwzględnieniem holistycznego podejścia do metod pracy klienta.


Konsultacje

Nasze usługi doradztwa w zakresie zarządzania kierujemy do klientów związanych z branżą budowlaną, bo z niej pochodzimy.  Oferujemy spersonalizowane podejście oparte na praktycznym doświadczeniu. Każdy projekt doradczy, w który się angażujemy, zaczyna się od intensywnego zapoznania się z organizacją Klienta. Zadajemy pytania – mnóstwo pytań!

Szkolenia

Zakres naszych szkoleń obejmuje:

  • Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM
  • Wszystkie aspekty wdrażania BIM dla organizacji i projektów
  • Mapa drogowa cyfryzacji dla firm budowlanych.
  • Praktyczne podejście do Lean i Agile w budownictwie

Zalecamy kontakt w sprawie szkoleń dostosowanych do wymagań klienta.

Standardy BIM

  • Stworzeniu standardów BIM uwzględniających wymogi klienta, specyfikę projektów i typ stosowanych kontraktów.
  • Organizacji środowiska danych. Common data environment
  • Pomocy przy prowadzeniu projektów pilotażowych
  • Przygotowanie zespołu klienta do samodzielnej pracy w nowym środowisku.