You are currently viewing BIM Dictionary po polsku!

BIM Dictionary po polsku!

https://bimdictionary.com/

EN: We have the BIM dictionary in Polish Language! Please use the link to see it😊.

PL: Mamy to! Polska wersja słownika BIM jest dostępna!

W pracy nad opracowaniem udział biorą:
Anetta Kepczynska-Walczak, Paweł Przybyłowicz, Wojciech Wycichowski, Karol Argasiński

Przy moim współudziale.