EN: BIM IN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT- ESSENTIALS

The training is design as an introduction to use of BIM from project management perspective. Essentials of BIM company implementation are covered during the 6 hours session.

Training objectives:

During the training, BIM will be discussed as an integral part of the multi-disciplinary construction project management process in the design and execution phase. Participants will get familiarized with the BIM implementation practices from the perspective of project management, technology implementation as well as communication and coordination. They will be able to determine to what extent the implementation of BIM will increase efficiency in their organization. They will learn about the types of software and the most commonly used file formats. Basics of creating BIM standards and BIM specific roles in a project team are in the syllabus.

Training units:

 • Basics of BIM: definitions and team roles, BIM pros and cons.
 • BIM Standards and documentation: BIM execution plan, Level of Development, basics of ISO 19650-1/2.
 • BIM implementation in organization and project.
 • Essentials of Common Data Environment (CDE).
 • Examples of information exchange in multidisciplinary projects

Prerequisites:

General knowledge about design and execution processes in construction.

General info:

 • Duration – 6h
 • Price 200€+vat per person. For organised groups please ask for an offer.
 • Language – English/Polish

PL: BIM W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI – PODSTAWY

Szkolenie jest zaprojektowane jako wprowadzenie do wykorzystania BIM z perspektywy zarządzania projektami. Podstawy implementacji BIM w firmach są ujęte w sześciogodzinnym programie.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia BIM będzie omawiany jako integralna część wielodyscyplinarnego procesu zarządzania projektami budowlanymi na etapie projektowania i realizacji. Uczestnicy zapoznają się z praktykami wdrażania BIM z punktu widzenia zarządzania projektami, wdrażania technologii oraz komunikacji i koordynacji. Będą mogli ustalić, w jakim stopniu wdrożenie BIM zwiększy efektywność ich organizacji. Poznają rodzaje oprogramowania i najczęściej używane formaty plików. Podstawy tworzenia standardów BIM i specyficzne role BIM w zespole projektowym znajdują się w programie.

Bloki programowe:

 • Podstawy BIM: definicje I role w zespole. dlaczego BIM, a dlaczego nie?
 • Standardy i dokumenty BIM: Plan Wykorzystania BIM (BEP), Poziom uszczegółowienia modeli (LOD), Podstawy ISO 19650-1/2
 • Implementacja BIM w organizacji i projekcie.
 • Podstawowe informacje o Wspólnym Środowisku Danych (CDE).
 • Przykłady procesów wymiany informacji w projektach wielobranżowych

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o procesach projektowania i zarządzania w budownictwie.

Informacje ogólne:

 • Czas trwania szkolenia – 6 godzin.
 • Cena- 200€+vat za osobę. Zapytaj o ofertę dla zorganizowanych grup.
 • Język – polski albo angielski