You are currently viewing BIM dla Architektów na Pomorzu

BIM dla Architektów na Pomorzu

 

EN texts is under

Szkolenie BIM dla Architektów zorganizowane przez Pomorską Okręgową Izbę Architektów a poprowadzone Agilepmo i Project BIM dało okazję do przedyskutowania kilku istotnych obaw związanych z implementacją BIM w praktyce architekta. Oczywiście nie zabrakło rutynowych protestów ze „to kosztuje” że bez „BIMu też się da tylko trzeba się przyłożyć” i tym podobnych. Cieszy natomiast fakt, że jest coraz więcej dyskusji na temat zysków z implementacji BIM i spostrzeżeń, że mała zmiana w sposobie pracy bardzo ułatwiła życie i komunikacje z Głównym Wykonawcą.

English version.

The training “BIM for Architects” organized by the Pomeranian Regional Chamber of Architects and conducted by Agilepmo and Project BIM provided the opportunity to discuss several important concerns related to BIM implementation in architect’s practices. Of course, the routine protests that „it costs” or that “without BIM you can also do it if you work hard” and so on. On the other hand, it is encouraging that there is more and more discussion about the profits generated by BIM implementation and observations that a small change in the way of work greatly simplifies live on the office and communication with the Main Contractor.